sobota, 6 września 2008

Elik Aimee

Radość taka w Twoich oczach
wtedy
wręcz nie seksualna
jakbyś w piłkę grał,
czy w klasy
jakbyś
wiatrem załopotał w żaglach
kiedy ze mną przeliczasz odloty…
taka radość wtedy w Twoich oczach,
jakbyś w piłkę grał
lub motyl
zamroczył Cię na łące
pulsującej życiem, rozedrganej…