piątek, 5 września 2008

Fabula Rasa

„To jest piękno. Nie mówi się o pięknie że jest piękne, o jasności, że jest jasna, o mądrości, że jest mądra. Nie mówi się o gwieździe, że gwieździsta, o promieniu że promienny, o liściu, że liściasty, o wodzie że wodnista. Piękno jest pięknem, jasność jasnością, gwiazda gwiazdą, promień promieniem, liść liściem a woda wodą.
Nawet powiedzieć woda jest wodą, to powiedzieć za dużo. (…)
Każde słowo nieuchronnie jest literaturą. Lepszą czy gorszą, grafomańską czy genialną – tylko literaturą.”