czwartek, 11 września 2008

Pamiętajmy

11 września 2001

http://www.swulinski.com/11wrzesnia/My911.html


http://www.swulinski.com/11wrzesnia/index.html

Fotografia z 11 września
Skoczyli z płonących pięter w dół
- jeden dwóch, jeszcze kilku
wyżej, niżej.
Fotografia powstrzymała ich przy życiu,
a teraz przechowują
nad ziemią ku ziemi.
Każdy to jeszcze całość
z osobistą twarzą
i krwią dobrze ukrytą.
Jest dosyć czasu,
żeby rozwiały się włosy,
a z kieszeni wypadły
klucze, drobne pieniądze.
Są ciągle jeszcze w zasięgu powietrza,
w obrębie miejsc,
które się właśnie otwarły.
Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić
- opisać ten lot
i nie dodawać ostatniego zdania.