sobota, 18 października 2008

Spisywane poza domem – 18.10.08 Warszawa wciąż

II Zjazd na uczelni.
I nieliczne jak na liczbę już odbytych zajęć z filozofii notatki… ale za to warte przytoczenia :)
Wykłady I:
„Początkiem myślenia jest nicnierobienie” :)
„Postępuj zawsze tak, że celem twojego działania jest drugi człowiek i każdemu człowiekowi należy się szacunek”
„Postępuj zawsze tak, jakby maksyma twojego postępowania mogła być prawem całej ludzkości”
„Trzeba umieć patrzeć, słuchać, dostrzegać… można nauczyć się postrzegania”
Potem długo, długo nic, kilka głównych zagadnień bo wgłębić się trudno w słowa wykładowcy… pomimo że ja naprawdę lubię filozofię…
Potem drzewka, domek, droga, płotek
Wykład II: „Jeśli wyraz ma nieskończenie wiele znaczeń, to słowo nie ma żadnego znaczenia. Jeśli nie myśli się o jednej konkretnej rzeczy, to nie myśli się o niczym”
Odnośnie miłości :) Napracowałam się nie ma co :)