poniedziałek, 9 lutego 2009

wyszperane

„Żeby napisać list miłosny,
trzeba by go zacząć
nie wiedząc co się ma na myśli,
a skończyć nie wiedząc
co się napisało… :)”
Grovanni Giacomo Casanova:
„Zawsze twierdziłem, że gdy się prawdziwie kogoś kocha
- wierność nie jest żadną zasługą…”
William Szekspir:
„Fala przypływu stosownie schwytana wiedzie do szczęścia,
lecz ten kto ją minie
po bezdrożach życia
żeglować będzie…”