poniedziałek, 2 marca 2009

choćby nie wiem co…

„”Ale mimo to, gdy spaceruję, jesteś przy mnie,
gdy pracuję, rozmawiasz ze mną,
gdy zasiadam sam do posiłku,
pojawiasz się u mego boku.
Są takie chwile, gdy mam absolutną pewność,
odległość nie istnieje
dla tych, którzy się kochają”
Khalil Gibran