sobota, 8 sierpnia 2009

**************

zaczytany
poszukiwacz słońca
samotnie tworzy swój świat
na pustynnym papierze
rozrysowuje
wszystkie swoje tęsknoty
i pragnienia
które kiedyś się spełnią
……