sobota, 19 września 2009

rozmowy w parku :)

 
„Wolność jest wolnością
od wyboru
wolnością od myślenia.
Wolność jest zrozumieniem.
Kto rozumie jest wolny”