wtorek, 1 września 2009

Westerplatte

Westerplatte – to znaczy zachodnie wybrzeże
Stoi na nim pomnik ogromny
Tutaj walczyli polscy żołnierze
we wrześniu w trzydziestym dziewiątym
Tutaj praw Polski do morza bronili,
gdy wróg napadł na naszą ziemię,
do ostatniego pocisku, do ostatniej chwili
do ostatniego tchnienia.
Teraz – na morza dalekie droga otwarta.
Nikt nie zamknie nam bramy na świat.
Szumi na wietrze biało – czerwony sztandar,
czuwa pomnik poległych sprzed lat…
Bogdan Ostromęcki