wtorek, 27 października 2009

Elik Aime’e

„Teraz spójrz!
Jak liście
płynnie i z rozmysłem
Lecą z brzóz
jak radości okruchy złote
w lekkim słońcu
i nie pytaj
„co potem?”
tylko patrz że są
takie spadające liście
w całej swej radości,
że są
Po prostu
Potokiem barw,
radości potokiem.
Więc nie pytaj
„co potem?”