piątek, 16 października 2009

Jerzy Gruza

„W życiu chyba najważniejsze jest
zadawanie ciekawych pytań,
które zostawia się
bez ostatecznych odpowiedzi”