piątek, 30 października 2009

Krzysztof Pieczyński

„Każde słowo, które padnie z ust mędrca
Powinno być przechowywane w świątyni naszej
pamięci
Ale mędrców nie ma”