sobota, 14 listopada 2009

Skłam mi proszę

że nie robimy nic złego
i że może być pięknie.
Chce tego kłamstwa…
skłam
że kiedyś przestanie
istnieć świat,
że będziemy tylko my
……
obiecaj mi
mimo że nie możesz
mi obiecać…
pożegnaj ze mną dzień,
przywitaj następny…