poniedziałek, 4 stycznia 2010

Jack Gilbert

„Zadaję sobie pytanie
jak dźwięczą kobiety? Jak nazwać
tę cichość w nich, na którą poluję
od tak dawna? Głęboko w lawinie radości,
głębokiej w mroku i najgłębiej –
w łóżku, gdzie się zatracamy. Głębiej, głębiej
tam, gdzie serce kobiety wstrzymuje oddech,
gdzie coś bardzo daleko w tym ciele
staje się czymś, czego nie umiemy nazwać”