środa, 17 lutego 2010

Jan Paweł II

„Człowiek nie jest tylko sprawcą
swoich czynów, ale przez te czyny
jest zarazem w jakiś sposób twórcą
samego siebie”