sobota, 6 marca 2010

A co! będę dzisiaj melancholijna

Bo każda miłość… która by nie była
- jest pierwszą…
Słucham dziś:
Ada Biedrzycka
- „Pierwsza miłość”