poniedziałek, 8 marca 2010

dzień kobiet

Jestem kobietą
jestem swoją wyobraźnią
jestem swoją miłością
swoimi marzeniami
swoimi nadziejami
swoim sposobem pochłaniania czasu
swoją ciekawością jutra
jestem swoim słowem
jestem swoją myślą
jestem milczeniem
jestem swoim ciałem
piersią głodną oddechu
jestem…