wtorek, 9 listopada 2010

A. Osiecka

„Mały wiersz,
wiersz w prasie codziennej
jest jak list gończy
w tygodniku –
jak wspomnienie.
Ale tom?
Tomik?
Cala książka?
To są już tylko pretensje zebrane”