czwartek, 4 listopada 2010

pamiętam cię

„Umrzeć
to znaczy
przecież
wyjechać
w pewnym
sensie
(A. Osiecka)
Ty też
dla mnie
tylko wyjechałeś