piątek, 5 listopada 2010

wykłady

Asertywność
” W systemie wartości człowieka
nie ma nic ważniejszego
- bardziej decydującego
o jego rozwoju psychicznym
i motywacjach
- niż szacunek którym darzy on
samego siebie”