piątek, 7 stycznia 2011

czas lilii

on był tylko
tak bardzo wyjątkowy
on był tylko
tak bardzo czuły
on był tylko tak bardzo namiętny
on tylko tak wiele
czasu mi poświęcił
on tylko tak
pięknie mówił
o miłości,
nadziei,
szczęściu
on tylko był
tak bardzo był
ze mną aż po świt
wybacz…