sobota, 1 stycznia 2011

Kołysanka noworoczna

Osiecka Agnieszka
„Jakżeś niestały –
w niekochaniu.
Jakże niemiłość twoja –
krucha,
ileż powitań –
w pożegnaniu,
jak dobrze słyszysz, gdy nie słuchasz.
„Zaśnijże, zaśnij, pora późna” –
nagli serdeczny diabeł stróż…
Tym się od innych on odróżnia,
że dźwiga w pysku bukiet róż…
Z wolna opadasz na posłanie,
noc już nadchodzi z niedaleka,
tak zasypiają ci,
                           kochanie,
co dobrze wiedzą, że ktoś czeka.”