sobota, 8 stycznia 2011

szeptem

piszę coraz więcej słów
ran które wylewają się
ze mnie na papier
kartka już mokra
łzy?
nie łez już dawno
mi zabrakło